MOBİL UYGULAMA GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Sürüm, 01 Ekim 2018
 
Tüm Kullanıcılarımızın gizliliği bizim için çok önemlidir. Bir Uygulama Kullanıcısı olarak Hizmetimizi kullandığınızda, (Uygulama Yayıncısı olarak) Kişisel Verilerinizi işleriz. Bu Gizlilik Bildirimi, Kişisel Verilerinizi nasıl koruduğumuzu ve işleme koyduğumuzu açıklar. Dikkatlice okumanızı öneririz.

1. Bu Gizlilik Bildiriminde ne belirtilmiştir?

Bu Gizlilik Bildirimindeki bölümler size aşağıdakiler hakkında bilgi verir:
 
- İşlenen Kişisel Verilerin türleri,
- Kişisel Verilerin işlenme amaçları,
- Kişisel Verilerin işlendiği yerler,
- Kişisel Verileri korumak için uygulanan güvenlik önlemleri,
- Üçüncü şahıslarla ilgili sorumluluk sınırları,
- Kişisel Verilerinizi görüntüleme, değiştirme ve silme,
- Bu Gizlilik Bildiriminde yapılan değişiklikler;
- Sorunuz veya açıklamalarınız varsa ne yapacaksınız?

2. İşlenen Kişisel Verilerin türleri

A. Hizmetimiz tarafından kullanılan Kişisel Veriler
Hizmetimizi geliştirmek için Anonim Verileri kullanırız. Bu bilgiler, Hizmet aracılığıyla kamuya açıklanmayacaktır.
 
B. Otomatik olarak oluşturulan bilgiler
Çoğu diğer web siteleri ve çevrimiçi hizmetler gibi, Uygulamayı nasıl kullandığınızla ilgili olarak otomatik olarak üretilen bilgileri toplar ve işleriz. Toplanan bilgiler, ip adresinizi ve / veya benzersiz cihaz kimliğinizi içerir.
 
Özellikle katılmayı seçerseniz, Uygulama, coğrafi konum bilgilerinizi toplayabilir. Her durumda, coğrafi konum bilginizin alınmasını mobil cihazınızın ayarlarından engelleyebilirsiniz.
 
Sosyal ağ hesabınızdan bilgi erişimi ve toplama izni vermeyi özellikle tercih ederseniz, sosyal ağ hesabınızdaki temel kişisel bilgileriniz (adınız ve e-posta adresiniz gibi) ve ayrıca sosyal ağ kullanıcı kimliği ( şifreniz değil ) ve Uygulama aracılığıyla paylaştığınız yayınlarla ilgili parametreler.
 
Erişilebilen ve alınabilecek bilgileri kontrol etmek için hesabınızın gizlilik tercihlerini nasıl ayarlayabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen sosyal ağın gizlilik politikasına bakın.
 
Bu, aynı zamanda, Uygulamayı nasıl kullandığınıza ilişkin otomatik olarak oluşturulmuş bilgilerle ilgili olarak gerçekleşir. Bu tür bilgiler, Uygulamanın nasıl kullanıldığını daha iyi anlamamıza ve bir kullanıcı olarak ihtiyacınıza uygun hizmet üretmemize yardımcı olur.
 
Uygulama içindeki kullanıcı yetkilendirme özelliklerini etkinleştirirseniz, aşağıdaki ek bilgiler saklanır:

- İsim,
- E-posta,
- Telefon numarası (isteğe bağlı);
- Facebook, Twitter, Google+ veya LinkedIn gibi harici bir sağlayıcı tarafından gönderilen ek profil bilgileri.
 
Uygulama sahibine, uygulamanın kullanımı hakkında bilgi vermek için aşağıdaki (bilinmeyen) bilgileri de topluyoruz:
 
• Uygulamayı açtığınız an,
• Uygulamanın içinde açtığınız ekranlar ve bu ekranlarda harcadığınız süre,
• Uygulamadan ayrıldığınız an.
 
Not: kullanıcı yetkilendirme özellikleri etkinleştirilmişse, giriş yaptığınızda anonim bilgileri sizin bilgilerinizle ilişkilendirebiliriz.

C. Belirli Bilgiler
Size sadakat kartı, haber bültenleri, reklamcılık gibi bazı etkinliklerle başvurmanız istenebilir; bu durumda bazı kişisel bilgiler istenir. Bu bilgiler, hizmetimizin (üçüncü şahıslar dahil) veritabanında saklanır ve bizimle paylaşılacaktır.
 
Uygulamadaki fotoğraflar da dahil olmak üzere Veri yüklediğinizde, bu paylaşılacak ve uygulamanın diğer tüm kullanıcıları tarafından görülebilecektir.


3. Kişisel Verilerin işlenme amaçları

 
A. Amaçlar
 
Taraflar Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:
 
- Hizmeti kullanabilmenizi sağlamak için,
- Hizmetimizle ilgili bilgileri güncel tutmak için,
- Hizmetin iyileştirilmesi ve / veya özelleştirilmesi için,
- Sizi tanımlamak / veya Hizmeti özelleştirmek için,
- Sizi tanımak ve dolandırıcılığı önlemek için,
- Destek sağlamak için,
- Kişisel Verilerinizi, bizden bunu talep ettiğiniz takdirde veya yasal olarak yükümlü olduğumuz durumlarda, üçüncü şahıslara iletmek.
  
B. Kişisel Verilerin üçüncü şahıslara iletilmesi

Sizden önceden izin alınmaksızın Kişisel Verilerinizi üçüncü şahıslara satmamaktayız, satmıyor veya kiralamıyoruz. Bununla birlikte, Ücretli Hizmetlerle ilgili ödeme sağlayıcıları aracılığıyla ödeme yapmak gibi Kişisel Verilerinizi size sağlama veya talimatları yerine getirmeniz açısından şart olduğu durumlarda, Kişisel Verilerinizi üçüncü taraflara sağlayabiliriz.
 
Uygun olduğunu düşündüğümüz şekilde Hizmet'in bu tür amaçlar için üçüncü taraflara kullanımı hakkında "toplu anonim veriler" sağlayabiliriz. "Toplam anonim veriler", size geri gönderilemeyen ve bu nedenle Kişisel Veriler olarak sayılmayan verilerdir. Örneğin, Kullanıcıların Hizmeti nasıl kullandığını daha iyi anlamak için toplu anonim verileri kullanabiliriz.
 
Üçüncü bir tarafa geçtiğimiz veya bir üçüncü tarafla birleştiğimiz veya bir yeniden yapılandırmaya tabi olduğumuz durumda, Kişisel Verileriniz de üçüncü kişilere açıklanabilir ve / veya bu üçüncü kişiye devredilebilir. Bu üçüncü taraf, Kişisel Verileri ve bize sağladığınız diğer bilgileri kullanmaya devam etme hakkına sahip olacak.
 
Kişisel Verilerinizi, iyi niyetle, bir mahkeme kararı, halen devam eden adli işlem, cezai veya sivil mahkeme celbi veya kolluk kuvveti makamları tarafından verilen diğer yasal işlem veya taleplere uymanız gerektiğine inandığımız yerlerde ifşa edebiliriz veya egzersiz yapabiliriz Yasal hakları veya yasal iddialara karşı savunmak.

4. Kişisel Verilerin işlendiği yerler

Hizmet kapsamında işlenen verilerin tutulduğu veri merkezileri değişik bölgelerde bulunmaktadır., Türkiye, İrlanda, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri bölgelerinde yer alan barındırma hizmetleri kullanılarak sağlanmaktadır. Bununla birlikte, işlenen Kişisel Veriler, bu ülkeler ve bölgeler dışında bir ülkede bulunan muhafaza sunucularına aktarılabilir ve depolanabilir. Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu gizlilik politikasına uygun şekilde kullanılmasını sağlamak için makul ölçüde gerekli tüm adımları atacağız.

5. Kişisel Verileri korumak için hangi güvenlik önlemleri uygulanmaktadır?

Verilerinizin güvenliği ve diğer Kullanıcıların güvenliği bizim için çok önemlidir. Kişisel Verilerinizi kayıp ya da herhangi bir yasadışı işleme karşı korumak için teknik ve organizasyonel önlemler aldık. Aşağıdaki tedbirleri uyguladık: sunucularımızı güvenlik duvarları, SSL bağlantıları ve hassas verilerin şifrelenmesi yoluyla koruma. Bu liste ayrıntılı değildir.

 6. Üçüncü şahıslarla ilgili sorumluluk sınırları

Hizmetimiz üçüncü taraflar tarafından sunulan hizmetler ve ürünler ve / veya ortakların, reklamverenlerin ve diğer üçüncü tarafların web sitelerine veya hizmetlerine köprüler içerebilir.
  
Tarafların, bu üçüncü tarafların içeriği, web siteleri veya hizmetleri üzerinde herhangi bir kontrolü veya etkisi yoktur. Üçüncü kişi web sitelerinin ve hizmetlerinin kullanımı için farklı gizlilik politikaları uygulanabilir. Bu Gizlilik Beyanı, yalnızca taraflar tarafından Hizmeti kendi amaçları doğrultusunda kullanmanız yoluyla elde edilen Kişisel Verilerle ilgilidir. Taraflar, üçüncü taraf web sitelerinin ve hizmetlerin içeriği, uygulamaları veya işletilmesi ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7. Kişisel Verileri Görüntüleme ve Silme

Uygulamayı kullanarak toplanan kişisel bilgilere e-posta yoluyla bizimle iletişime geçmek veya silmek için bir istek gönderebilirsiniz. Kimliğinizi doğrulamak için ek bilgi sağlamanız istenebilir.

8. Çocuk gizliliği

Çocuklarla ilgili kişisel bilgiler bilerek veya kasıtlı olarak toplanmamaktadır.

9. Güvenlik

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak, hasar riskini en aza indirmek, bilgi kaybı ve yetkisiz erişimden veya bilgiyi kullanmak için önlemler uygulanmaktadır. Bununla birlikte, bu tedbirler mutlak bilgi güvenliği sağlayamamaktadır. Dolayısıyla, kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için çaba sarf edilir, ancak bu garanti edilmez ve Uygulamanın ve ilgili veritabanlarının herhangi bir haksız davranış, arıza, izinsiz engeller veya erişim veya diğer kötüye kullanım ve kötüye kullanımdan muaf olacağını makul bir şekilde bekleyemezsiniz.

10. Bu Gizlilik Bildiriminde Yapılan Değişiklikler

Bu Beyan, herhangi bir zamanda güncellenebilir. Taraflar, Gizlilik Bildirimi'nin güncellenmiş bir sürümünü Hizmet aracılığıyla yayınlayacaktır. Taraflar, bu Gizlilik Bildirimi'nde yapacağı değişikliklerden haberdar olmak ve tarafların Kişisel Verilerinizi nasıl koruma altına alacakları konusunda bilgi sahibi olmak için bu sayfayı zaman zaman kontrol etmenizi önerir. Bu Gizlilik Bildirimini periyodik olarak gözden geçirmek ve güncellemeler hakkında bilgi sahibi olmak sizin sorumluluğunuzdadır ve kabul ve taahhüt eder.
 
Bu Bildirimde yapılan değişikliklerin herhangi birine bağlı kalmayı kabul etmektesiniz. Değişiklik yürürlüğe girdikten sonra Uygulamayı kullanmaya devam etmeniz, değiştirilen Bildirim'i kabul ettiğinizi gösterecektir. Değiştirilen Bildirimi kabul etmiyorsanız, Uygulamayı kaldırmanız ve onu daha fazla kullanmaktan kaçınmanız gerekir.

11. Herhangi bir sorunuz ya da açıklamalarınız varsa ne yapacaksınız?

Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili herhangi bir sorunuz veya açıklamalarınız varsa, lütfen bir e-posta göndererek bizimle iletişime geçin.

Bu Gizlilik Bildirimi son olarak 01 Ekim 2018 tarihinde güncellendi.
 

 

MOBILE APPLICATION PRIVACY NOTICE

Version, 01 January 2018

The privacy of all our users is very important to us. When you use our Service as an Application User, we process your Personal Data (as an Application Publisher). This Privacy Statement explains how we protect and process your Personal Data. We recommend reading carefully.

1. What is stated in this Privacy Notice?

The sections in this Privacy Statement give you information about the following:

- Types of Personal Data Processed,
- The purposes of processing Personal Data,
- Places where Personal Data is processed,
- Security measures to protect Personal Data,
- Limitations of liability for third parties,
- View, modify and delete your Personal Data,
- Changes to this Privacy Statement;
- What are you going to do if you have problems or clarifications?

2. Types of Processed Personal Data

A. Personal Data used by our Service

We use Anonymous Data to improve our service. This information will not be disclosed to the public via the Service.

B. Automatically generated information

Like most other websites and online services, we collect and process automatically generated information about how you use the App. The information collected includes your ip address and / or your unique device ID.

If you choose to participate, the App can collect your geographic location information. In any case, you can block the retrieval of your geolocation information from your mobile device's settings.

Parameters relating to your primary personal information (such as your name and email address) in your social networking account, as well as publications that you share with your social networking user identity (not your encryption) and Application, particularly if you specifically choose to grant access and collection information from your social networking account. Please see the social network privacy policy for more information on how to set up your account's privacy preferences to check accessible and potentially information.

This also happens with automatically generated information about how you use the App. This kind of information helps you to better understand how the App is being used and to produce the appropriate service you need as a user.

If you enable user authorization features in the application, the following additional information is stored:

- Name,
- Email,
- Telephone number (optional);
- Additional profile information sent by an external provider, such as Facebook, Twitter, Google+, or LinkedIn.

We also collect the following (unknown) information to inform the application owner about the use of the application:

• When you open the application,
• The screens you open in the app and the amount of time you spend on them,
• The moment you leave the application.

Note: if user authorization features are enabled, we may associate anonymous information with your information when you log in.

C. Specific Information

You may be asked to apply for some activities, such as loyalty cards, newsletters, advertising; in this case some personal information is requested. This information is stored in our database (including third parties) and will be shared with us.

When you upload Data, including photos in the app, it will be shared and visible to all other users of the app.

3. Purposes of processing Personal Data

A. Objectives


The Parties process Personal Data for the following purposes:

- To enable you to use the Service,
- To keep the information about our service up to date,
- For the improvement and / or privatization of the service,
- To identify you and / or customize the Service,
- To recognize you and prevent fraud,
- To provide support,
- We will forward your Personal Data to third parties if you request it from us or if we are legally liable.
 
B. Delivery of Personal Data to third parties

We do not sell, sell or rent your Personal Data to third parties without your prior consent. However, we may provide your Personal Data to third parties if it is necessary to provide you with Your Personal Data or to fulfill the instructions, such as making payments via payment providers for Paid Services.

We may provide "collective anonymity" about the use of the Service to third parties for such purposes as we think fit. "Total Anonymous" is a statement that can not be sent back to you and therefore is not counted as Personal Data. For example, we can use bulk anonymous data to better understand how users use the Service.

In the event we move to a third party or join a third party or are subject to a restructuring, your Personal Data may also be disclosed to third parties and / or transferred to that third party. This third party will have the right to continue to use your Personal Data and any other information you provide us.

We may disclose or exercise your Personal Data in good faith, where we believe it is necessary to comply with a court order, an ongoing judicial proceeding, a criminal or civil court, or other legal action or request made by law enforcement authorities. Defend against legal rights or legal claims.
 
4. Where Personal Data is processed

The data center is kept within the scope of the data processing services located in different regions., Turkey, Ireland, the Netherlands, is provided by using hosting services located in the United States of America. However, the processed Personal Data may be transferred and stored to preservation servers located in those countries and territories outside the territories. We will take all reasonable steps to ensure that your Personal Data is used securely and in accordance with this privacy policy.

5. What security measures are in place to protect personal data?

The security of your data and the security of other users are very important to us. We have taken technical and organizational measures to protect your Personal Data against loss or illegal processing. We took the following precautions: protecting our servers through the use of firewalls, SSL connections, and the encryption of sensitive data. This list is not exhaustive.
 
6. Limitations of liability for third parties

Our Services may contain hyperlinks to the services and products offered by third parties and / or partners, advertisers and other third parties' websites or services.

The parties have no control or influence over the content, web sites or services of these third parties. Different privacy policies may apply for use of third party websites and services. This Privacy Statement concerns only the Personal Data obtained through your use of the Service for its own purposes by the parties. Neither party accepts any responsibility for the content, applications, or operation of third party websites and services.
 
7. Viewing and Deleting Personal Data

You can submit a request to contact us via email or to delete personal information collected using the application. You may be required to provide additional information to verify your identity.

8. Child confidentiality

Personal information about children is not knowingly or intentionally collected.

9. Security

Precautions are taken to ensure the security of your personal information, to minimize the risk of damage, loss of information and unauthorized access or use of information. Nevertheless, these measures can not provide absolute information security. Therefore, efforts are made to ensure the security of your personal information, but this is not guaranteed and you can not reasonably expect that the Application and its databases will be free from unauthorized conduct, malfunction, unauthorized access or access or other abuse or abuse.

10. Changes to this Privacy Statement

This Statement may be updated at any time. The parties will publish an updated version of the Privacy Statement via the Service. Parties are advised to check this page from time to time to be aware of any changes to this Privacy Notice and to have information about how the parties will protect your Personal Data. It is your responsibility and your acceptance and commitment to periodically review this Privacy Statement and to have knowledge of the updates.

You agree to adhere to any of the changes to this Notice. Continuing to use the Application after you have entered the Amendment will indicate that you accept the Amended Notice. If you do not agree with the Amended Notice, you must remove the practice and avoid using it further.

11. What are you going to do if you have any problems or clarifications?

If you have any problems or clarifications about this Privacy Notice, please contact us by sending an email.

This Privacy Notice was last updated on January 1, 2018.